Luôn tươi mới

Sầu riêng luôn được nhập mới liên tục hằng ngày để đảm bảo sầu riêng ở shop luôn tươi mới phục vụ khách hàng gần xa

Tin khác